Annika Rücker om kalligrafi
  • Kalligrafi är en konstart som innehåller skönhet
    jag gärna vill sprida till moderna människor

  • Kalligrafi handlar inte om perfektionism utan om
    känsla, rytm och rörelse. Det är en skapande process
    där jag snarare formar och utformar än skriver

  • Skönskrivandet ger mig en inre ro
Till nobeldiplomen utformar Annika Rücker ett personligt monogram med pristagarens initialer som präglas i guld på det läderklädda omslaget

Derek Walcott 1992

Toni Morrison 1993